Priser

Gjelder for sesongen 2017/2018

Medlemskontigent:400,-

Treningsavgifter:

Håndballskolen:    800,- 

Årstrinn 8 - 9  :    800,-

Årstrinn 10-11 :    1000,-

Årstrinn 12-14:   1200,-

Årstrinn 15-16:   1200,-

Årstrinn 17-18:   1500,-

Senior:               1500,-

Oldboys/oldgirls: 1000,- 

Medlemskontigent gjelder for alle lag, med unntak av håndballskolen,hvor den er en del av prisen for håndballskolen 

Medlemskontigent faktureres i Mai.
Nye medlemmer etter mai faktureres medlemskontigent ved oppstart.

Halv treningsavgift for yngre søsken i søskenmoderasjon. Dvs. eldste betaler full pris. Gjelder t.o.m. fylte 20 år

Halv treningsavgift ved oppstart etter 1.10.

Treningsavgift faktureres i august.

Ingen refusjon av treningsavgift ved utmelding etter 15.6

Skriftlig utmelding

 

email

Ammerud Håndball

Postboks 49 Grorud, 0905 Oslo

E-post: ammerud@ronhandball.no