All aktivitet i Ammerud håndball krever medlemskontigent, dette gjelder også dømming. 

Medlemskontigentent er for tiden på 400,-, familiemedlemsskap er på 750, og dekker husstand med barn tom 20 år.

Som en del av driften av Ammerud håndball, er dugnad bl.a. spillere og foresatte en viktig del, og alle medlemmer/foresatte må påberegne dugnad i form av hallvakt, kioskvakt og sekretariat vakt. Det må også påregnes roller innad i lagene, i form av trener, hjelpetrener, lagkontakt, arrangøransvarlig etc.

Treningsavgift tilkommer til medlemskontigent. For familier som har eldre søsken som er aktive på lag i Ammerud håndball, innrømmes halv treningsavgift for yngre søsken som spiller på lag i Ammerud Håndball. Den eldste betaler da full pris. Dette gjelder tom fylte 20 år.

 Årsklasse fom  tom  pris
 Håndballskole   800,-
 8 år  9 år  800,-
 10 år  12 år  1000,-
 13 år 15 år 1300,- 
 16 år 18 år  1400,-
Senior 1/2 lag 1500,-
Senior 6 div 1000,-
Oldboys/oldgirls 1000,-

Skriftlig utmelding. Halv treningsavgift refunderes ved utmelding i perioden 15. juni - 1.oktober, desom denne er betalt.

Overgang til annen klubb gjøres hovedsaklig i perioden 1. mai - 15.juni. Treningsavgift for kommede sesong refunderes ikke ved overgang etter 15.juni.